Zmarł prof. dr hab. Ryszard Zimak

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w latach 1999-2005 oraz 2012–2016

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy prof. dr. hab. Ryszarda Zimaka, Naszego Kochanego Rektora, wspaniałego pedagoga i przyjaciela studentów. 

Panie, przyjmij Jego duszę, a nam pozwól pogodzić się z Jego odejściem.
W imieniu całej społeczności UMFC, Rodzinie Profesora składam najszczersze kondolencje.

prof. dr hab. Klaudiusz Baran, rektor UMFC