Zespół muzyki dawnej Diletto

Zespół muzyki dawnej Diletto

 

Zespół Muzyki Dawnej DILETTO – powstał w 2005 roku, jako wyraz zainteresowań i poszukiwań dotyczących wykonawstwa muzyki dawnej. Jego skład tworzą zarówno muzycy wokaliści, jak i instrumentaliści. Kierownictwo artystyczne sprawuje założyciel i dyrygent Anna Moniuszko.

W repertuarze zespołu znajdują się utwory instrumentalne oraz wokalno – instrumentalne epoki baroku, w tym wielkie oratoria: MesjaszIzrael w Egipcie G. F. Händla, Oratorium na Boże Narodzenie (Weihnachtsoratorium BWV 248), Oratorium na Wniebowstąpienie  (Lobet Gott in seinen Reichen BWV 11) J. S. Bacha, a także pasje: J.S. Bacha – Pasja według św. JanaBrockes Passion G.F. Hӓndla oraz ody: H. Purcella – Hail, bright Cecilia! i G. F. Händla Eternal source of light divine. Dorobek artystyczny DILETTO stanowią również wykonania sceniczne dzieł operowych H. Purcella (Dido and Eneas oraz The Fairy Queen), G.B. Pergolesiego (La Serva Padrona), J. Blowa (Venus and Adonis), N. Piccinniego (polskie prawykonania oper La buona figliuola oraz Il Cavaliere per amore) oraz A. Sacchiniego (polskie prawykonanie opery La Contadina in corte).

Ideą, która przyświeca artystom wchodzącym w skład zespołu jest prezentacja muzyki dawnej zgodnie z wymogami historycznej stylistyki wykonawczej. W swej działalności DILETTO dużą uwagę zwraca na propagowanie twórczości dawnych kompozytorów polskich, w tym nowo odkrytych, których dzieła wciąż pozostają nieznane szerszej publiczności. W tym nurcie zespół DILETTO, nagrał dwie płyty pt. Andrzej Siewiński – opera omnia oraz Dawni Mistrzowie – nowo odkryci, które ukazały się w serii w wydawniczej „Polska Muzyka Dawna” (Polish Early Music) wytwórni DUX.

Zespół bierze regularny udział w festiwalach, w tym m.in.: Wschód Kultury – Inny Wymiar (część Europejskiego Stadionu Kultury), Festiwal Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej, Salezjańskie Lato w Przemyślu oraz Forum Musicum we Wrocławiu