Zarządzenia i komunikaty w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności UMFC

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UMFC w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności UMFC.

W związku z sytuacją narastającego zagrożenia epidemiologicznego informujemy jednocześnie, że do dn. 25 marca 2020 r.:

  1. Odwołuje się wszystkie zajęcia dla studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia prowadzonych przez UMFC, którym zaleca się kwarantannę w miejscu zamieszkania.
  2. UMFC podejmie wszelkie działania niezbędne dla umożliwienia studentom realizacji programu w zakresie przedmiotów, o których mowa ust. 1 oraz ich zaliczenia.
  3. Legitymacje studenckie będą miały przedłużaną ważność po podjęciu przez UMFC standardowego trybu funkcjonowania lub w trybie przewidzianym na czas odwołania zajęć przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto, do 14 kwietnia 2020 r.:

  1. Odwołuje się wszystkie koncerty z udziałem publiczności na terenie UMFC w Warszawie i w Białymstoku.
  2. Zawiesza się podróże służbowe zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów UMFC.
  3. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckim gości z zewnątrz.

Wszystkich pedagogów, pracowników, doktorantów i studentów uprasza się o odebranie rzeczy z Uczelni w dniu dzisiejszym (11.03.2020 r.) lub, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na portierni, do 13.03.2020 r. (piątek). Od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) dostęp do gmachu Uczelni możliwy będzie wyłącznie dla pracowników administracji zgodnie z harmonogramem oraz w zakresie uzgodnionym z ich przełożonymi.

Jednocześnie zaleca się wszystkim pedagogom, doktorantom i studentom pozostanie w miejscu zamieszkania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Bardzo prosimy o odpowiedzialne odniesienie się do powyższych zaleceń, jak również śledzenie bieżących komunikatów pojawiających się na stronie internetowej Uczelni oraz stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ze względu na dynamiczny rozwoju sytuacji rekomendujemy śledzenie: