Zaproszenie

Katedra Chóralistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniach 24 i 25 marca 2017 roku w Akademii Muzycznej w Poznaniu (ul. Św. Marcin 87) odbędzie się X Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzyki Chóralnej.
Gościem kursu będzie Sigvards Klava jeden z najwybitniejszych łotewskich dyrygentów, profesor Łotewskiej Akademii Muzycznej im. Jazepsa Vitols, od 1992 r. dyrektor muzyczny Chóru Łotewskiego Radia.
Plan Kursu przedstawia się następująco:
24.marca 2017 Aula St. Stuligrosza
godz. 10.45 – powitanie i otwarcie Kursu
godz. 11 .00 – wykład na temat: Tradycje chóralne i współczesna twórczość chóralna Łotwy
godz. 12.30 – Przerwa
godz. 13.00 – 15.00 – warsztaty praktyczne z Zespołem dla praktyk studenckich studiów magisterskich (opieka merytoryczna ad. dr Paweł Łuczak ).
Ericks Esenvalds – A Drop In the Ocean
Arvo Part – Magnificat
25.marca 2017 sala 158
Godz. 11.00 -13.00 – lekcje pokazowe z udziałem studentów
Peteris Vasks – Pater Noster
Peter Vasks – Kyrie