Zajęcia przełożone

Zajęcia z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ prowadzone przez dr Annę Gadomską–Radel zostały przełożone z dnia 6 października na 13 października br. Pozostałe zajęcia odbędą się wg ustalonego wcześniej planu.