Konferencja naukowa „Słowo w muzyce”

Kiedy:
29 Listopad 2017@10:00 – 18:00
2017-11-29T10:00:00+01:00
2017-11-29T18:00:00+01:00
Gdzie:
Sala Audytoryjna

 

Komitet naukowy konferencji:
dr hab. Anna Moniuszko – kierownik naukowy konferencji
prof. zw. dr hab. Bożena Violetta Bielecka – kierownik Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej

Kierownik organizacyjny konferencji:
dr hab. Piotr Zawistowski

Szanowni Państwo,

Pedagodzy Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej

Słowo w muzyce

Cele konferencji:
1. Prezentacja badań poświęconych relacjom słowa i muzyki na przestrzeni wieków – począwszy od chorału gregoriańskiego, przez muzyczną ars oratoria epoki renesansu i baroku aż po dzieła wielkich klasyków.

2. Ukazanie wzajemnego oddziaływania na siebie obu warstw dzieła muzycznego w świetle założeń teoretyczno-muzycznych oraz prądów estetycznych danej epoki.

3. Próba ukazania wpływu relacji słowa i muzyki na dobór środków wykonawczych.

Harmonogram konferencji (środa, 29 listopada 2017)

9:00 rozpoczęcie konferencji

Sesja I – prowadzenie: dr Karolina Mika 9:10-9:40 dr hab. Susi Ferfoglia
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
„Verbum Caro factum est – słowo jako fundament kompozycji i interpretacji śpiewu gregoriańskiego” 9:40-10:10 dr Sławomir Bronk
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
„Słowo w śpiewie gregoriańskim i jego interpretacja w optyce semiologicznej” 10:10-10:40 prof. dr hab. Ryszard Wieczorek
Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
„Musica verbali. Relacje słowno-muzyczne w ujęciu renesansowych teoretyków muzyki”
przerwa 20 minut

Sesja II – prowadzenie: dr hab. Piotr Zawistowski 11:00-11:30 dr hab. Agnieszka Leszczyńska
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Od deklamacji do ekstrawagancji: słowo w muzyce włoskiego renesansu 11:30-12:00 dr hab. Anna Radziejewska
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
„Ut Oratio sit Domina harmoniae – słowo w muzyce wokalnej baroku” 12:00-12:30 dr hab. Ewa Mrowca
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
„Elementy epickie w utworach klawesynowych Johanna Jakoba Frobergera (1616-1667)”
przerwa 15 minut

Sesja III – prowadzenie: dr hab. Anna Moniuszko 12:45-13:15 mgr Barbara Świderska
Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
„Ilustracja tekstu w barokowej twórczości wokalno-instrumentalnej na przykładzie kantat Bacha” 13:15-13:45 dr Maciej Jochymczyk
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
„Muzyka religijna II poł. XVIII w. i I poł. XIX w. w świetle tradycji barokowej artis oratoriae”

Do udziału w konferencji w charakterze słuchaczy zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem muzyków wykonawców: dyrygentów, chórmistrzów, wokalistów, instrumentalistów, a także kompozytorów, muzykologów, teoretyków oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.
Ze względu na ograniczone ramy czasowe wydarzenia lista referatów konferencyjnych jest już zamknięta. Zachęcamy jednak do zgłaszania propozycji artykułów naukowych związanych z relacjami słowa i muzyki (odwołujących się do dzieł dowolnej epoki). Planujemy bowiem przygotowanie piśmienniczej publikacji naukowej poświęconej tej tematyce. Minimalna wymagana ilość znaków (liczonych ze spacjami) w tekście naukowym wynosi 20000 (dwadzieścia tysięcy znaków), maksimum jest dowolne.
Zgłoszenia propozycji artykułów naukowych prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 22 listopada 2017 roku na adres kierownika organizacyjnego konferencji pierulin@gmail.com (kontakt telefoniczny 604 069 845)
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Imię i nazwisko autora
2. Afiliację (miejscowość, nazwa uczelni, nazwa wydziału):
3. Tytuł artykułu
4. Abstrakt (1000–1300 znaków ze spacjami):
5. Słowa kluczowe (5 do 8 słów):
6. Notę biograficzną autora (900–1200 znaków ze spacjami):
W zgłoszeniu prosimy o zachowanie następujących zasad: format Word, z rozmiar czcionki – 12, rodzaj czcionki: Times New Roman, odstępy między wierszami – 1,5.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji
oraz do zgłaszania propozycji artykułów naukowych.

dr hab. Anna Moniuszko
kierownik naukowy konferencji

dr hab. Piotr Zawistowski
kierownik organizacyjny konferencji