Konferencja naukowa „Kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki gry na instrumentach smyczkowych”

Kiedy:
16 Grudzień 2017 – 19 Grudzień 2017 całodniowy
2017-12-16T00:00:00+01:00
2017-12-20T00:00:00+01:00

PLAN KONFERENCJI:
16.12.2017, godz.10:00,sobota, Sala Audytoryjna – Wykład
„Tendencje we współczesnych interpretacjach klasycznego repertuaru skrzypcowego na podstawie wybranych utworów Bacha i Mozarta”

17.12.2017, niedziela, godz.17:00,
Ratusz – Muzeum Podlaskie w Białymstoku
K o n c e r t

Tomasz Tomaszewski – skrzypce
Ewa Tomaszewska – fortepian

19.12.2017, wtorek, godz.10:00-15:00,
s.nr 4 – budynek A, ul. Kawaleryjska 5 seminarium smyczkowe

„Zarys struktury nauczania wiolinistyki w Wielkiej Brytanii na przykładzie Guildhall School of Music and Drama w Londynie”

Prof. KRZYSZTOF ŚMIETANA

Koordynator: prof. Stanisław Kuk

Zapraszamy – stęp wolny

TOMASZ TOMASZEWSKI życiorys artystyczny

Początki wykształcenia muzycznego w PSM w Opolu.Średnią Szkołę Muzyczną w Opolu
ukończył z wyróżnieniem w roku 1969 w klasie Danuty Sujaty.Dalej studiował w klasie Prof.Tadeusza Wrońskiego i Doc.Stanisława Kawalli w Akademii Muzycznej w Warszawie.Dyplom magisterski 1976.W latach 1974 do 1979 uczestniczył w rozmaitych kursach muzycznych pracując z O.Krysą, B.Drużyninem,W.Marschnerem,J.Fournierem,
H.Szeryngiem.
W 1979roku dzięki stypendium Ministerstwa Kultury wyjechał na roczne studia podyplomowe do Leningradu gdzie studiował w klasie skrzypiec prof.Borysa Gutnikowa
oraz klasie kameralnej Prof.Tamary Fidler.Od roku 1980 z przerwami do roku 1982
pracował znowu pod kierunkiem Prof.Marschnera we Freiburgu.
W 1970 roku ,w czasie studiów w Warszawie został członkiem Orkiestry Kameralnej
„Con moto ma cantabile”a potem od 1971 do 1976 był członkiem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod dyrekcja Karola Teutscha.Z orkiestrą tą występował – również jako solista w wielu krajach Europy, w USA i w Japonii.
Od 1975 r do 1979 r.był członkiem a potem koncertmistrzem Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka z którą występował także jako solista.
Od 1974 do 1979 r.był drugim skrzypkiem Kwartetu Polskiego,który w 1975 zdobył
I nagrodę na Konkursie w Belgradzie oraz III nagrodę na konkursie ARD w Monachium
w 1976 r.
Od 1980 roku mieszka w Niemczech.Od grudnia 1980 do czerwca 1981 był koncertmistrzem Orkiestry w Baden – Baden.W 1981 był członkiem Orkiestry National Theater w Mannheim.
Od sierpnia 1982 do dzisiaj zajmuje stanowisko 1 koncertmistrza Orkiestry Deutsche Oper Berlin.
Od października 1983 jest docentem Hochschule der Künste Berlin – od 2002 roku z tytułem Profesora.
Jako koncertmistrz DOB a także gościnnie innych orkiestr grał pod dyrekcją wielu sławnych dyrygentów takich jak : Barenboim, Sinopoli,Stein,Rattle,Tielemann, Viotti,Frübeck de Burgos,Bertini,Barszaj,Mariner,Hoogwod,Abbado,Gergiev i inni.

T.T. prowadzi ożywiona działalność jako solista i kameralista.W ciągu ostatnich 35 lat swojej muzycznej kariery działał w rozmaitych formacjach :
– jako wieloletni członek a także jako solista orkiestry kameralnej
” PHILHARMONISCHE STREICHER SOLISTEN”
– „ARTE QUARTETT BERLIN”
– zespołu „D’AL SOLO AL TUTTI”
– „DEBUSSY ENSEMBLE BERLIN”
– „STRADIVARI SEXTETT HABISREUTINGER”
– „EUROPEAN FINE ARTS TRIO”
– jako założyciel i prymariusz POLISH STRING QUARTET Deutsche Oper Berlin
– jako założyciel i kierownik artystyczny orkiestry kameralnej :
„KAMMERSOLISTEN DER DEUTSCHEN OPER BERLIN”
– jako założyciel i Steh Geiger „SALON ORCHESTER DER DEUTSCHEN OPER BERLIN”
– jako koncertmistrz i Doradca Artystyczny Orkiestry „BALTIC NEOPOLIS”

Jako kameralista współpracował z pianistami: Bruno Canino,Fabio Bidinim, François Kilianem,Jerzym Tosikiem – Warszawiakiem,Alicją Paletą – Bugaj,Eleną Nogaevą,
Ewą Tomaszewską,Mają Nosowską,Elzbietą Neumann.

Tomasz Tomaszewski jest Inicjatorem i Dyrektorem Artystycznym działajacego
od 2002 roku Festiwalu „ŚLĄSKIE LATO MUZYCZNE”
Jest też prezydentem założonego w 2000 roku w Berlinie
INTERNATIONALE BEETHOVEN GESELLSCHAFT oraz założycielem i prezesem zarządu
EUROPEJSKIEGO FORUM MUZYKI POLSKIEJ w Berlinie.
Tomasz Tomaszewski jest też Dyrektorem i przewodniczącym Jury
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MUZYKI KAMERALNEJ IM.LUDWIGA VAN BEETHOVENA, który od 2015 odbywa się co dwa lata w EUROPEJSKIM CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W LUSŁAWICACH.

Tomasz Tomaszewski jest dwukrotnym zdobywca nagrody fonograficznej „FRYDERYK”
– w 2001 roku za nagrania triów fortepianowych Chopina i Debussego
z EUROPEAN FINE ARTS TRIO”
– jako dyrygent i solista za nagrania muzyki Pawła Łukaszewskiego i Mikołaja Góreckiego
z BALTIC NEOPOLIS ORCHESTRA

W 1998 r Tomasz Tomaszewski za wybitne osiągnięcia artystyczne i rozpowszechnianie kultury polskiej za granicą otrzymał z rąk prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi.
W tym samym roku otrzymał też od berlińskiego Kultur Senatora tytuł Kammervirtuose.
Tomasz Tomaszewski jest Honorowym Obywatelem miasta Opola i miasta Tortorici na Sycylii.

Ewa Tomaszewska
is a pianist and was born in Opole, Poland. She started her musical studies with Celina Hellerowa and is an alumna of the Warsaw Music Academy in the class of Prof. Andrzej Stefanski. She has been living in Berlin for many years, where she teaches piano. Ewa Tomaszewska is an acclaimed
chamber musician and accompanist. She performs with many accomplished musicians, among others with violinist Daniel Stabrawa, the cellists Michael Hussla and Catalin Ilea, the singer Julia Johnson, the pianists Alicia Paleta-Bugaj, Elzbieta Stabrawa and Barbara Polonek.
A large part of her repertoire are works by contemporary Polish composers, her interpretations of works by Szymon Laks, Alexandre Tansman, or Witold shalonek have met with great acclaim. Piotr Moss and Jacek Domagala have dedicated compositions to her.