II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kiedy:
18 Kwiecień 2016@10:00 – 19 Kwiecień 2016@21:00
2016-04-18T10:00:00+02:00
2016-04-19T21:00:00+02:00
Gdzie:
UMFC, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Kawaleryjska 5
Białystok
Polska
Koszty:
350 zł

ZAKŁAD EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ UMFC
zaprasza do udziału
w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI MUZYCZNEJ

Afisz

Debata odbędzie się w Białymstoku w dniach 18-19 kwietnia 2016 roku.
Celem konferencji jest diagnoza sytuacji edukacji muzycznej w warunkach dynamicznej zmiany świata i wskazanie dróg rozwoju kształcenia muzycznego w kontekście świadomego i twórczego zgłębiania dóbr kultury muzycznej. Współczesny świat generuje nieznane wcześniej problemy, które tworzą skomplikowane konteksty działania szkolnictwa ogólnokształcącego i muzycznego. Zmieniająca się rzeczywistość w niezwykle trudnej sytuacji stawia wychowanie estetyczne dzieci i młodzieży, które niejednokrotnie w opozycji do obecnych trendów kulturowych wymaga zastosowania zindywidualizowanych i innowacyjnych praktyk edukacyjnych. W tych warunkach wizja nauczyciela, dyrygenta, animatora staje się kluczowa dla kształcenia przyszłych pokoleń młodych adeptów sztuki. Mając na względzie wyzwania współczesnej pedagogiki muzycznej w obliczu dokonujących się zmian w świecie zamierzamy skoncentrować uwagę na następujących zagadnieniach:

  • edukacja muzyczna jako przyszłość wychowania estetycznego dzieci i młodzieży
  • problemy kształcenia profesjonalnej kadry muzycznej
  • problematyka reformy szkolnictwa muzycznego
  • współczesne badania dotyczące edukacji muzycznej
  • preferencje i zainteresowania muzyczne dzieci i młodzieży rola muzycznych zajęć pozalekcyjnych w rozwoju muzycznym dzieci i młodzieży.

Planowany jest udział przedstawiciela Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, przy ul. Kawaleryjskiej 5. Przewidujemy możliwość debaty w sesji plenarnej, bądź w sekcjach tematycznych.

Prosimy o przesłanie tematu wystąpienia wraz z abstraktem w terminie do 15 marca 2016r. na adres e-mail: zea@chopin.man.bialystok.pl.
Możliwy jest też kontakt telefoniczny: (85) 742 15 07 lub 692424188
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. W ramach tej opłaty organizatorzy gwarantują: materiały konferencyjne, obiad i uroczystą kolację, (noclegi we własnym zakresie, oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu). Po pozytywnym zrecenzowaniu tekstu wystąpienia będzie możliwość jego wydania na warunkach określonych przez wydawnictwo.

Opłatę uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 27 marca 2016 roku na konto bankowe:
72 1750 0009 0000 0000 1333 6202
z dopiskiem
„ZEA – konferencja”.

Komitet Naukowy:
ad. dr hab. Anna Olszewska – przewodnicząca
prof. dr hab. Bożenna Sawicka
prof. dr hab. Elwira J. Kryńska

Komitet Organizacyjny:
ad. dr Maria E. Twarowska
dr Anna Stankiewicz
st. wykł. Małgorzata Drewnowska
st. wykł. Renata Paciukiewicz

Karta zgłoszenia – konferencja ZEA

Program