Wybory

Zebranie przedstawicieli studentów i doktorantów
w Uczelnianym Kolegium Elektorów

zwołane w celu głosowania w sprawie akceptacji kandydatury na prorektora ds. studenckich odbędzie się w dniu 4 kwietnia (poniedziałek) o godz. 12, w nowej sali Senatu