Wpłaty za indeks i legitymację

Uwaga!

Studenci I roku studiów pierwszego stopnia oraz studenci studiów drugiego stopnia, którzy rozpoczynają studia na naszym Wydziale

Opłaty za dokumenty w roku akademickim 2016/2017 wynoszą:

  • indeks – 4,- zł

  • elektroniczna legitymacja studencka – 17,- zł.

  • identyfikator – 10,- zł

Kwotę w wys. 31,- zł należy wpłacić na konto Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

72 1750 0009 0000 0000 1333 6202

z dopiskiem opłata za indeks, legitymację studencką i identyfikator”.

W tytule przelewu należy koniecznie podać imię i nazwisko studenta,

za którego dokonywana jest wpłata.

Dowód wpłaty proszę przedłożyć w Dziekanacie

* * *

Studenci I roku studiów drugiego stopnia, którzy kontynuują studia na naszym Wydziale

Opłaty za dokumenty w roku akademickim 2016/2017 wynoszą:

  • indeks – 4,- zł

  • identyfikator – 10,- zł

Kwotę w wys. 14,- zł należy wpłacić na konto Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

72 1750 0009 0000 0000 1333 6202

z dopiskiem opłata za indeks i identyfikator”.

W tytule przelewu należy koniecznie podać imię i nazwisko studenta, za którego dokonywana jest wpłata.

Dowód wpłaty proszę przedłożyć w Dziekanacie