Władze UMFC

JM Rek­tor UMFC

Pro­rek­to­rzy UMFC

Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

Prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO, EDUKACJI MUZYCZNEJ I WOKALISTYKI 

Pedagodzy samodzielni:

 • prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
 • prof. dr hab. Cezary Szyfman
 • prof. dr hab. Jan Bokszczanin
 • prof. dr hab. Anna Olszewska
 • prof. dr hab. Bożenna Sawicka
 • prof. dr hab. Leszek Sokołowski
 • dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
 • dr hab. Roman Hoffmann, prof. UMFC
 • dr hab. Zbigniew Koźlik, prof. UMFC
 • dr hab. Stanisław Kuk, prof. UMFC
 • dr hab. Henryk Mikołajczyk, prof. UMFC
 • dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC
 • dr hab. Olga Anikiej
 • dr hab. Paweł Chomczyk
 • dr hab. Joanna Cieślik-Klauza
 • dr hab. Mariusz Ciołko
 • dr hab. Józef Kotowicz
 • dr hab. Andrzej Kordykiewicz
 • dr hab. Alina Mleczko
 • dr hab. Anna Moniuszko
 • dr hab. Ewa Barbara Rafałko
 • dr hab. Weronika Ratusińska-Zamuszko
 • dr hab. Anna Wróbel
 • dr hab. Marta Wróblewska
 • dr hab. Piotr Zawistowski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr Rafał Dudzik
 • dr Anna Krzysztofik-Buczyńska
 • dr Kamil Łomasko
 • mgr Ewa Białokozowicz
 • mgr Jakub Grabe-Zaremba

Przedstawiciele studentów

 • Adrianna Bałuszyńska
 • Agata Falkowska
 • Karolina Łapińska
 • Patrycja Smolińska
 • Monika Ułanowska