Władze UMFC

JM Rek­tor UMFC

Pro­rek­to­rzy UMFC

Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego

Prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego

Prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO 

Pedagodzy samodzielni:

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Przedstawiciele studentów

 • Oskar Cis
 • Dominika Dec
 • Agata Falkowska
 • Michał Jagiełło
 • Karolina Łapińska
 • Julia Miękiszewska
 • Piotrowska Małgorzata
 • Paulina Sakowicz
 • Andrzej Włodarczyk

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • Wiesław Szymczyk

Osoby zaproszone

 • dr hab. Artur Kasperek – Kierownik Zakładu Pedagogiki Instrumentów Dętych