Władze UMFC

JM Rek­tor UMFC

Pro­rek­to­rzy UMFC

Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

Prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

Prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO, EDUKACJI MUZYCZNEJ I WOKALISTYKI 

Pedagodzy samodzielni:

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

  • dr Anna Krzysztofik-Buczyńska
  • mgr Rafał Dudzik
  • mgr Barbara Godlewska
  • mgr Jakub Grabe-Zaremba
  • mgr Wojciech Kopijkowski

Przedstawiciele studentów

  • Agata Falkowska
  • Michał Jagiełło
  • Julia Miękiszewska
  • Małgorzata Piotrowska
  • Andrzej Włodarczyk