Władze UMFC

JM Rek­tor UMFC

Pro­rek­to­rzy UMFC

Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego

Prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego

Prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO 

Pedagodzy samodzielni:

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Przedstawiciele studentów

  • Bańkowski Adam
  • Piotrowska Małgorzata
  • Piotrowski Zbigniew
  • Wolanin Piotr Artur
  • vacat

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

  • vacat

Osoby zaproszone

Kierownik Zakładu Pedagogiki Instrumentów Dętych

  • ad. dr hab. Artur Kasperek