Władze UMFC

JM Rek­tor UMFC

Pro­rek­to­rzy UMFC

Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

Prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

Prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO, EDUKACJI MUZYCZNEJ I WOKALISTYKI 

Pedagodzy samodzielni:

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • mgr Barbara Godlewska
 • mgr Wojciech Kopijkowski
 • mgr Rafał Dudzik

Przedstawiciele studentów

 • Oskar Cis
 • Dominika Dec
 • Agata Falkowska
 • Michał Jagiełło
 • Karolina Łapińska
 • Julia Miękiszewska
 • Piotrowska Małgorzata
 • Paulina Sakowicz
 • Andrzej Włodarczyk