UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

REKTOR I SENAT

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

mają zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO

W BIAŁYMSTOKU

Inauguracja odbędzie się 10 października 2017 r. (wtorek) o godzinie 1400

w Sali Audytoryjnej Wydziału przy ul. Kawaleryjskiej 5 (bud. B)

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Hymn Państwowy

Przemówienie JM Rektora prof. dra hab. Klaudiusza Barana

Uroczysta immatrykulacja

Gaude Mater Polonia

Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego

Gaudeamus igitur

Wykład inauguracyjny

prof. Artur Nowak-Far – Podróż w czasie. Chopin jako obywatel Unii Europejskiej

 

Występ artystyczny:

Pierre Sancan – Sonatina

Witold Lutosławski – Epitafium na obój i fortepian

Michał Waszkiewicz – obój

Justyna Kreft – fortepian

 

Fotoreportaż z inauguracji: