Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne

dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz nowych studentów studiów drugiego stopnia odbędzie się w Sali Audytoryjnej w budynku „B”

10 października br. (poniedziałek)

w godz. 8.00 – 9.30.

Obecność obowiązkowa!