Sudia podyplomowe pedagogiki rytmiki z kształceniem słuchu i prowadzeniem zespołów w klasach I-III SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

zaprasza do skorzystania z nowej oferty 2-semestralnych studiów podyplomowych

NAZWA
STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGIKI RYTMIKI Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU
I PROWADZENIEM ZESPOŁÓW W KLASACH I-III SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

CEL
rozszerzenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli o zakres obejmujący nauczanie przedmiotów „rytmika z kształceniem słuchu” i „zespół” w kl. I-III szkoły muzycznej pierwszego stopnia

ZAKRES TEMATYCZNY
metodyka rytmiki dalcrozowskiej i kształcenia słuchu, metodyka prowadzenia dziecięcych zespołów muzycznych, psychologiczne, pedagogiczne, systemowe aspekty wczesnej edukacji w szkolnictwie muzycznym, warsztat pracy nauczyciela – muzyka

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM
posiadanie dyplomu uczelni muzycznej (co najmniej dyplomu licencjata) z przygotowaniem pedagogicznym, ogólna sprawność i koordynacja ruchowa

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI
1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa do dnia 15 stycznia 2016 roku następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wg ustalonego wzoru
  • kwestionariusz osobowy wg ustalonego wzoru
  • odpis dyplomu ukończenia uczelni muzycznej (kwalifikacje muzyczno-pedagogiczne)
  • życiorys
  • 4 fotografie
  • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia

2. kandydat przystępuje do egzaminu w dniu 23.01.2016 r., który obejmuje:

  • pisemny test słuchowy,
  • wykonanie dowolnej piosenki z własnym akompaniamentem fortepianowym,
  • wykonanie ruchowe dowolnego tematu rytmicznego z taktowaniem

Opłata rekrutacyjna wynosi 250 zł na konto: 72 1750 0009 0000 0000 1333 6202
Dowód wpłaty należy okazać przed postępowaniem kwalifikacyjnym. Opłata nie ulega zwrotowi.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na zasadzie konkursu

LIMIT MIEJSC: min. 20 – max. 25
KOSZT STUDIÓW (dwa semestry): 2930 ZŁ
ILOŚĆ GODZIN: 324

KONTAKT: podyplomowe@chopin.man.bialystok.pl

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
23 stycznia 2016 r. – egzamin wstępny
luty 2016 r. – czerwiec 2016 r. 6 zjazdów sobotnio-niedzielnych
przełom czerwca i lipca 2016 r. czterodniowy zjazd wakacyjny
październik 2016 r. – styczeń 2017 r. 5 zjazdów sobotnio-niedzielnych

Regulamin studiów podyplomowych

Plan studiów podyplomowych

Zał. nr. 13 – podanie o przyjęcie

Zał. nr. 14 – kwestionariusz osobowy