Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2016

Ogłoszenie o Stypendium
im. Witolda Lutosławskiego 2016

Zarząd Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego ogłasza konkurs na stypendium przyznawane przez Rodzinę Kompozytora. Stypendium w wysokości 10 000 dolarów, przeznaczone na mistrzowskie kształcenie za granicą, zostanie przyznane jednej osobie. O stypendium mogą ubiegać się polscy studenci, uczniowie i absolwenci szkół i uczelni muzycznych: kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści i wokaliści.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie podań oraz następujących dokumentów:

  • życiorysu z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć,
  • świadectwa ukończenia szkoły/uczelni lub dokumentu poświadczającego etap zaawansowania kształcenia,
  • planu kształcenia za granicą ze wskazaniem wybranego pedagoga prowadzącego,
  • rekomendacji dwóch wykładowców akademickich,

w terminie do 23 czerwca 2016 roku na adres Towarzystwa:
Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
ul. Bracka 23
00-028 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Stypendium im. Witolda Lutosławskiego 2016

(liczy się data stempla pocztowego)

Szczegółowe informacje na www.lutoslawski.pl