STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

uprzejmie informujemy o naborze wniosków dotyczących stypendiów dla Wybitnych Młodych Naukowców (ok. 5 tys./mies. przez 3 lata). Wnioski będzie można składać w systemie OSF OPI (po uprzednim zarejestrowaniu własnego profilu).
Więcej szczegółowych informacji w poniższej tabelce oraz na stronie: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/.

Dla kogo?
Młody naukowiec (do 35. roku życia)

Dziedziny
Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe, Nauki techniczne, Nauki medyczne, Nauki przyrodnicze, Nauki rolnicze i Nauki o sztuce.

O programie
Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Osoby, które zapoznały się z programem ww. stypendium i mają przygotowany dorobek oraz wszystkie wstępne wymagane informacje, zapraszamy do umawiania się drogą mailową z Działem Nauki w celu uzyskania pomocy w kwestiach formalno-prawnych.