Staże artystyczne

Wydział Instrumentalno–Pedagogiczny w Białymstoku prowadzi staże artystyczne w dyscyplinach:

 • instrumentalistyka (instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte, fortepian, organy, klawesyn, akordeon, gitara, perkusja, kameralistyka)
 • wokalistyka (śpiew solowy)
 • dyrygentura chóralna

Celem staży jest pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie danej specjalności, a w szczególności: rozszerzenie własnego repertuaru, przygotowanie programów na konkursy, na egzaminy do orkiestr itp.

Staż artystyczny trwa co najmniej 2 semestry, w wymiarze minimum 15 godzin na semestr (1 godzina na tydzień) lub 30 godzin na semestr (2 godziny na tydzień).

OPŁATY ZA STAŻE ARTYSTYCZNE

Cennik 2016-2017 z zarządzenia 17-2016

Regulamin Studiów Podyplomowych

Terminy rekrutacji:

 • wrzesień – na semestr zimowy – termin złożenia dokumentów do 15 września
 • styczeń – na semestr letni – termin złożenia dokumentów do 15 stycznia

Rodzaj zajęć:

 • indywidualne w zakresie gry solowej na instrumencie
 • indywidualne w zakresie gry solowej na instrumencie z udziałem akompaniatora
 • indywidualne w zakresie śpiewu solowego
 • indywidualne w zakresie śpiewu solowego z udziałem akompaniatora

Cel stażu:

 • doskonalenie warsztatu wykonawczego i rozwoju osobowości artystycznej

Kandydaci:

 • o przyjęcie na staż artystyczny mogą ubiegać się osoby posiadając co najmniej maturę lub ukończone jednolite studia magisterskie, studia pierwszego lub drugiego stopnia.

Wymagane dokumenty wg Regulaminu studiów podyplomowych i staży artystyczych w UMFC:

 • podanie o przyjęcie na staż wraz z zobowiązaniem do ponoszenia kosztów odpłatności za staż,
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV,
 • 4 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych.

Opłata za egzamin kwalifikacyjny: 250 PLN

Wpłatę należy dokonać na konto nr: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
72 1750 0009 0000 0000 1333 6202
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2, 00-3668 Warszawa z dopiskiem: staż artystyczny w zakresie ……………

Zgłoszenia należy kierować na adres: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentano-Pedagogiczny w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok