Seminarium edytorstwa muzycznego NIFC PWM

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne zapraszają na seminarium z zakresu edytorstwa muzycznego, które odbędzie się w Radziejowicach w dniach 3–7 lipca (część teoretyczna) i 11–15 września (część praktyczna) 2016 r. Wśród wykładowców będą wybitni edytorzy, redaktorzy i wydawcy muzyczni. Uczestnikami mogą zostać studenci studiów magisterskich, absolwenci (w tym również doktoranci) zainteresowani edytorstwem muzycznym i przygotowani zawodowo w dziedzinie muzyki.

Zgłoszenia można nadsyłać do 20 maja, na adres edytorstwo@nifc.pl (temat „Edytorstwo muzyczne”). Wśród wymaganych dokumentów powinny się znaleźć:

  • rekomendacja pracownika naukowego,
  • krótkie CV z podaniem podstawowych danych kontaktowych osoby zgłaszanej,
  • list motywacyjny osoby zgłaszanej.

Powyższe dokumenty posłużą do selekcji kandydatów w przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 25 maja 2016 r. na stronie Instytutu www.edytorstwo.nifc.pl oraz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego www.pwm.com.pl

Organizatorzy zapewniają:

  • wstęp na wszystkie zajęcia,
  • zakwaterowanie na czas trwania seminarium,
  • wyżywienie na czas seminarium,
  • publikacje NIFC oraz PWM dotyczące tematyki seminarium,
  • zaświadczenie o udziale w seminarium wraz ze szczegółowym wykazem liczby godzin.

Koszt uczestnictwa w seminarium to 200 zł płatny przelewem do dnia 15 czerwca 2016 r. Więcej szczegółów będzie dostępnych wkrótce na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina www.edytorstwo.nifc.pl oraz na stronie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego www.pwm.com.pl.