Samorząd

e-mail: samorzadfilia@chopin.edu.pl

SKŁAD WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UMFC:

Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu: Paulina Sakowicz

paulina.sakowicz@stud.chopin.edu.pl

Wiceprzewodnicząca Wydziałowego Samorządu: Agata Falkowska

agata.falkowska@stud.chopin.edu.pl

Sekretarz Wydziałowego Samorządu: Adrianna Bałuszyńska

adrianna.baluszynska@stud.chopin.edu.pl

Przedstawiciele Kierunków:

Wokalistyka: Adrianna Bałuszyńska

adrianna.baluszynska@stud.chopin.edu.pl

Wokalistyka: Julia Miękiszewska

julia.miekiszewska@stud.chopin.edu.pl

Instrumentalistyka: Katarzyna Dakowicz

katarzyna.dakowicz@chopin.edu.pl

Instrumentalistyka: Patrycja Smolińska

patrycja.smolinska@stud.chopin.edu.pl

Edukacja artystyczna: Łukasz Koliński

lukasz.kolinski@stud.chopin.edu.pl

Edukacja artystyczna: Monika Ułanowska

monika.ulanowska@stud.chopin.edu.pl