Samorząd

e-mail: samorzad@chopin.man.bialystok.pl

SKŁAD WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UMFC:

Przewodniczący Samorządu: Magdalena Gładkowska

Przedstawiciel wydziału VII do komisji stypendialnej: Agata Falkowska 

Starostowie:
I rok I st.
Piotr Adamski
II rok I st.
Kamil Pomykała
III rok I st.
Michał Jagiełło
I rok II st.
Magdalena Górska

Opiekunowie studentów:

Na kierunku Instrumentalistyka – studia pierwszego stopnia
ad. dr Olga Anikiej

Na kierunku Instrumentalistyka – studia drugiego stopnia
as. Karina Komendera

Na kierunku Wokalistyka – studia pierwszego i drugiego stopnia
ad. dr Marta Wróblewska

Na kierunku Edukacja Artystyczna – studia pierwszego stopnia
wykł. Justyna Gordon

Na kierunku Edukacja Artystyczna – studia drugiego stopnia
ad. dr Rafał Sulima