Samorząd

e-mail: samorzadfilia@chopin.edu.pl

SKŁAD WYDZIAŁOWEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UMFC:

Przewodniczący Samorządu: Paulina Sakowicz

Przedstawiciel Wydziałowego Samorządu  do Komisji Stypendialnej: Agata Falkowska

Sekretarz Wydziałowego Samorządu: Julia Miękiszewska

Starostowie:

I rok I st.: Julia Piech
II rok I st.: Marianna Gurne
III rok I st.: Piotr Adamski
I rok II st.: Katarzyna Dakowicz
II rok II st.: Michał Jagiełło

Opiekunowie studentów:

Na kierunku Instrumentalistyka – studia pierwszego stopnia
dr hab. Olga Anikiej

Na kierunku Instrumentalistyka – studia drugiego stopnia
dr Karina Komendera

Na kierunku Wokalistyka – studia pierwszego i drugiego stopnia
dr hab. Marta Wróblewska

Na kierunku Edukacja Artystyczna – studia pierwszego stopnia
mgr Justyna Gordon

Na kierunku Edukacja Artystyczna – studia drugiego stopnia
mgr Ewa Huszcza