Pulchritudo delectans. Korespondencja na styku sztuk

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Karola Klauzy i Joanny Cieślik-Klauzy
Format: B5
Ilość stron: 416
Białystok 2017 r. ISBN 978-83-7847-415-9
Publikacja powstała po II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ko-respondencja. Na styku sztuk, która odbyła się na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku w dniach 3-4 grudnia 2016 roku. Zawiera interdyscyplinarne referaty dotyczące zagadnień muzycznych, filmowych, omówienia dzieł malarskich, sztuki intermediów i multimediów. Rozdziały publikacji: Prolegomena, Ko-respondencja idei i formy, Ko-respondencja muzyki i sztuk wizualnych, Ko-respondencja muzyki i słowa, Perspektywy.