Przesłuchania Dyplomantów

Przesłuchania Dyplomantów do koncertu z Orkiestrą Symfoniczną Opery i Filharmonii Podlaskiej odbędą się w Sali koncertowej UMFC Filii w Białymstoku 9 marca 2021 r. godz. 14.30

Zgłoszenia kandydatów w formie podań należy składać w dziekanacie do 10.02.2021 r. Na podaniu wymagany jest podpis pedagoga oraz wykonywany repertuar (kompozytor, część koncertu i czas trwania).

Koncert odbędzie się 30 kwietnia 2021 r.

Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest zakwalifikowanie kandydatów przez komisje egzaminacyjne.