Przesłuchania do Programu Kształcenia Młodych Talentów AKADEMIA OPEROWA Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – 23. 06. 2016

Program: 3 utwory do wyboru przez komisję, w tym:
– 1 aria nieklasyczna
– 1 pieśń z XIX/XX wieku
– 1 aria klasyczna

Limit wiekowy: 30 lat

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12 czerwca 2016 .
Prosimy o przesłanie:
– notki biograficznej z informacją o dacie urodzenia
– zdjęcia
– programu
– nazwiska pianisty w przypadku występu z własnym

Opłata aplikacyjna wynosi 100 zł (lub 50 zł w przypadku występu z własnym pianistą).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do Eugeniusza Gumuły: egumula@teatrwielki.pl
Teatr zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.
Wpłaty, po uprzednim potwierdzeniu (mailowym lub telefonicznym) dopuszczenia do
przesłuchań należy przesyłać na konto:
Teatr Wielki – Opera Narodowa
Bank Gospodarstwa Krajowego
73 1130 1017 0020 1462 7820 0002
(tytułem: „AKADEMIA OPEROWA – przesłuchania”)

Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu do 16 czerwca.WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZESŁUCHANIACH DLA PIANISTÓW

Pianiści nie wnoszą opłaty aplikacyjnej

Program:
– 1 aria (kandydat wykonuje zarówno partię fortepianu jak i partię wokalną)
– 1 ensemble z opery Mozarta
– czytanie a vista

Limit wiekowy: 32 lat

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 czerwca 2016 .
Prosimy o przesłanie:
– notki biograficznej z informacją o dacie urodzenia
– zdjęcia
– informacji o znajomości języków obcych
Zgłoszenia prosimy przesyłać do Eugeniusza Gumuły: egumula@teatrwielki.pl
Teatr zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.