Praktyki pedagogiczne

Opiekun praktyk kierunków: Instrumentalistyka i Wokalistyka
st. wykł. Małgorzata Drewnowska
e-mail: praktyki@chopin.man.bialystok.pl

Instrumentalistyka – rok akademicki 2017/2018

Program praktyk pedagogicznych

Regulamin praktyk pedagogicznych

Organizacja praktyk – ramowe plany godzinowe

Przydział studentów do pedagogów – II rok, studia I stopnia

Przydział studentów do pedagogów – III rok, studia I stopnia

Przydział studentów do pedagogów – I i II rok, studia II stopnia

Dzienniczek  praktyk pedagogicznych – Studia I stopnia

Dzienniczek  praktyk pedagogicznych – Studia II stopnia

Dzienniczki należy drukować obustronnie.

 

Wokalistyka – rok akademicki 2017/2018

Program praktyk pedagogicznych

Regulamin praktyk pedagogicznych

Ramowy plan godzinowy

Dzienniczek praktyk

Dzienniczki należy drukować obustronnie.


Opiekun praktyk kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
ad. dr Maria Elwira Twarowska
e-mail: m.twarowska@chopin.man.bialystok.pl

Edukacja artystyczna w wakresie sztuki muzycznej – rok akademicki 2016/2017

Dzienniczek  praktyk pedagogicznych – Studia II stopnia

Dzienniczek  praktyk pedagogicznych – Studia I stopnia

Dzienniczki należy drukować obustronnie.

Program praktyk pedagogicznych 2017

Przydział placówek i nauczycieli 2017-2018 stud I stopnia rok I

Przydział placówek i nauczycieli 2017-2018 stud I stopnia rok II i III

Przydział placówek i nauczycieli 2017-2018 stud II stopnia rok II

REGULAMIN PRAKTYK 2016