Praktyki pedagogiczne

Opiekun praktyk kierunków: Instrumentalistyka i Wokalistyka
st. wykł. Małgorzata Drewnowska
e-mail: malgorzata.drewnowska@chopin.edu.pl

Instrumentalistyka

Program praktyk pedagogicznych

Regulamin praktyk pedagogicznych

Organizacja praktyk – ramowe plany godzinowe

Dzienniczek  praktyk pedagogicznych – Studia I stopnia

Dzienniczek  praktyk pedagogicznych – Studia II stopnia

Dzienniczki należy drukować obustronnie.

 

Wokalistyka

Program praktyk pedagogicznych

Regulamin praktyk pedagogicznych

Ramowy plan godzinowy

Dzienniczek praktyk

Dzienniczki należy drukować obustronnie.


Opiekun praktyk kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
st. wykł. Ewa Huszcza
e-mail: ewa.huszcza@chopin.man.bialystok.pl

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – rok akademicki 2017/2018

Dzienniczek praktyk I stopień

Dzienniczek praktyk II stopień

Dzienniczki należy drukować obustronnie.

Program praktyk pedagogicznych 2018

Przydział placówek i nauczycieli stud I stopnia rok I

Przydział placówek i nauczycieli stud I stopnia rok II i III

 

Przydział placówek i nauczycieli stud II stopnia rok II

REGULAMIN PRAKTYK 2018