Praktyki pedagogiczne

Opiekun praktyk kierunków: Instrumentalistyka i Wokalistyka
mgr Małgorzata Drewnowska
e-mail: malgorzata.drewnowska@chopin.edu.pl

Instrumentalistyka

Program praktyk pedagogicznych

Regulamin praktyk pedagogicznych

Organizacja praktyk – ramowe plany godzinowe

Dzienniczek  praktyk pedagogicznych – Studia I stopnia

Dzienniczek  praktyk pedagogicznych – Studia II stopnia

Dzienniczki należy drukować obustronnie.

 

Wokalistyka

Program praktyk pedagogicznych

Regulamin praktyk pedagogicznych

Ramowy plan godzinowy

Dzienniczek praktyk

Dzienniczki należy drukować obustronnie.


Opiekun praktyk kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
mgr Ewa Huszcza
e-mail: ewa.huszcza@chopin.edu.pl

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – rok akademicki 2019/2020

Dzienniczek praktyk I st

Dzienniczek praktyk II st.

Dzienniczki należy drukować obustronnie.

Program praktyk pedagogicznych 2019

REGULAMIN PRAKTYK 2019