Piękno zespolić ze sobą. Korespondencja na styku sztuk

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Karola Klauzy i Joanny Cieślik-Klauzy
Format: B5
Ilość stron: 454
Białystok 2015 r. ISBN 978-83-7847-319-0
Publikacja powstała po I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ko-respondencja. Na styku sztuk, która odbyła się na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku w listopadzie 2015 roku. Zawiera interdyscyplinarne referaty dotyczące zagadnień muzycznych, filmowych, omówienia dzieł malarskich, sztuki intermediów i multimediów. Rozdziały publikacji: Prolegomena korespondencji sztuk, Ko-respondencja idei i formy w kulturze, Ko-respondencja muzyki iu sztuk wizualnych, Ko-respondencja muzyki i poezji, Ko-respondencja wrażliwości, aktywności i techniki, Perspektywy korespondencji sztuk.