Paweł Skrzypek

paweł skrzypekJest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie oraz Royal Northern College of Music w Manchestrze, gdzie w latach 1979-1983 odbył czteroletnie podyplomowe studia mistrzowskie pod kierunkiem wybitnego polskiego pianisty i pedagoga – prof. Ryszarda Baksta.

W okresie studiów był stypendystą Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, otrzymał wyróżnienie Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej, był członkiem polskiej ekipy w Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w 1980 roku i został laureatem Pierwszych Nagród międzynarodowych konkursów pianistycznych w Londynie (I Brytyjski Konkurs Chopinowski) i Birmingham oraz medalu „Worshipful Company of Musicians of London” za osiągnięcia w dziedzinie pianistyki. Od 1984 roku, równolegle z działalnością koncertową zajął się intensywnie pedagogiką i otrzymał wiele nagród za osiągnięcia także w tej dziedzinie, w tym dwukrotnie w 1998r. oraz 2008r. – Nagrodę Ministra Kultury. Od 1992 roku, przez 12 lat kierował sekcją fortepianu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a od 2004 roku został dyrektorem tej renomowanej szkoły muzycznej; funkcję tę pełni do chwili obecnej. Ponadto od 1989 do 1993 roku pracował w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie uzyskał kwalifikacje I stopnia. Kwalifikacje II st. uzyskał w 1996 roku w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od 2004 roku jest profesorem Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a od 2006 roku również Uniwersytet Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku). Do końca września, przez 6 lat pełnił funkcję prezesa zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Fortepianu EPTA-Poland. Paweł Skrzypek zasiada w jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych, także w roli przewodniczącego jury (od 2011 roku przewodniczy komisjom ogólnopolskich przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej). Od ponad dwudziestu pięciu lat jego uczniowie i studenci zdobywają czołowe nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych.

Paweł Skrzypek zapraszany jest na mistrzowskie kursy interpretacji w kraju i za granicą; prowadził je w takich krajach jak Malezja, Indonezja, Tajlandia, Japonia, Algieria i Tunezja. Od 1990 roku zapraszany jest regularnie do uczelni i uniwersytetów amerykańskich, gdzie prowadzi kursy mistrzowskie w kilkunastu uczelniach Zachodniego Wybrzeża, miedzy innymi w tak renomowanych szkołach jak University of California w Los Angeles i San Francisco Conservatory of Music. Jest założycielem i dyrektorem jednego z największych międzynarodowych kursów pianistycznych w kraju – Warszawskich Warsztatów Pianistycznych, oraz założycielem i dyrektorem artystycznym międzynarodowych kursów pianistycznych prowadzonych przez powołany przez niego „Gold Country Piano Institute” w Nevada City w Kalifornii (USA). Z intensywną pracą pedagogiczną Paweł Skrzypek godzi działalność koncertową. Jest gościem wszystkich filharmonii w kraju, kilkunastokrotnie występował w krajowych i zagranicznych festiwalach pianistycznych; zajmuje się też kameralistyką, współpracując z renomowanym kwartetem smyczkowym „Camerata”, a ostatnio także z tenorem Leszkiem Świdzińskim. Koncertował w niemal wszystkich krajach Europy, a poza Europą – w Kanadzie, północnej Afryce (Algeria, Tunezja) i południowo-wschodniej Azji (Japonia, Malezja, Indonezja, Tajlandia, Korea Południowa) oraz Stanach Zjednoczonych. Nagrywał dla wielu stacji telewizyjnych i radiowych, wśród nich dla Polskiego Radia, w którym posiada poważny dorobek nagrań archiwalnych, BBC, I-go Programu TV i Radia Rosji w Moskwie, kalifornijskiej wytwórni PianoDisc oraz National Public Radio Washington.