Olga Anikiej

Absolwentka AMFC w Warszawie Filii w Białymstoku w klasie fortepianu prof. Witalisa Raczkiewicza (dyplom z wyróżnieniem). W 2012 r. uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych (Akademia Muzyczna im. I J. Paderewskiego w Poznaniu), a w 2019 r.  stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach). Obecnie jest adiunktem w białostockiej Filii Uniwersytetu Muzycznego  Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki.

 Swoje umiejętności doskonaliła na  pianistycznych kursach mistrzowskich  w  Dusznikach-Zdroju u prof. Tatiany Szebanowej, w Konserwatorium Muzycznym im. P. Czajkowskiego w Moskwie u prof. S. Dorienskiego, w Akademii Muzycznej w Mińsku u prof. W. Szackiego, w Toronto u  prof. N. Tiomkin. Uczestniczyła w Żywym Wydaniu Wszystkich Dzieł Fryderyka Chopina (Warszawa, Białystok 1999r.) oraz w  XI Międzynarodowym Turnieju Pianistycznym w Antoninie. Artystka prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą, występując jako kameralistka  i solistka. Współpracuje z wieloma ośrodkami artystycznymi na Białorusi, propagując m. in. dzieła wybitnych polskich kompozytorów współczesnych. Posiada szeroki  i różnorodny repertuar w dziedzinie kameralistyki, obejmujący dzieła pochodzące z różnych okresów stylistycznych. Jako kameralistka koncertowała m.in. z muzykami Opery i Filharmonii Podlaskiej, z zespołem Ars Iuvenum, z członkami kwartetu Camerata   i kwartetu im. A. Tansmana.   Od wielu lat tworzy duet instrumentalny z wiolonczelistą Romanem Hoffmannem oraz kontrabasistą Kamilem Łomasko. Na swoim koncie ma również występy solowe z orkiestrą symfoniczną (m. in.  II Koncert  fortepianowy Wojciecha Kilara ). Ponadto, Olga Anikiej czynnie uczestniczy w Konferencjach Naukowych, prowadzi również warsztaty pianistyczne dla szkół muzycznych  w kraju i za granicą.

W 2014 r. ukazała się jej  pierwsza płyta CD z dziełami kameralnymi i solowymi S. Rachmaninowa, którą nagrała wspólnie z Romanem Hoffmannem. Kolejna płyta wydana w 2015 r. Liryka wokalna polskich kompozytorów współczesnych była rezultatem współpracy z Hanną Zajączkiewicz. Od 2015r. występuje z Katarzyną Makal – Żmudą w duecie fortepianowym Poeme Piano Duo. W 2017 r. artystki wydały płytę Jerzy Maksymiuk Zbigniew Popielski Kazimierz Serocki Works for piano and piano duo ( Acte Prealable).