Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kształcenie przyszłych dyrygentów,
instrumentalistów i wokalistów
w aspekcie pracy pianisty – korepetytora.

Organizator: Zakład Kameralistyki
we współpracy z Zakładem Wokalistyki
oraz Zakładem Dyrygentury Chóralnej
Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO
FRYDERYKA CHOPINA

Białystok: 10-11 maja 2016 roku

Kierownik Naukowy Konferencji :
dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda
Komitet Organizacyjny Konferencji:
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
prof. dr hab. Cezary Szyfman
dr Olga Anikiej
dr Radosław Koper

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku UMFC serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Kształcenie przyszłych dyrygentów, instrumentalistów i wokalistów w aspekcie pracy pianisty – korepetytora, która odbędzie się w dniach 10 – 11 maja 2016r.
Celem Konferencji jest prezentacja doświadczeń i dyskusja naukowa obejmująca specyfikę zadań pianisty w procesie kształcenia przyszłych dyrygentów, instrumentalistów i wokalistów, a także pogłębienie współpracy w obszarze badań i dydaktyki pomiędzy pracownikami polskich uczelni, których przedmiotem dociekań naukowych jest szerokie spektrum warsztatu współczesnego pianisty – korepetytora.
Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy znakomitych pianistów kameralistów, pedagogów i korepetytorów, specjalizujących się w kształceniu studentów w dziedzinie dyrygentury oraz kameralistyki instrumentalnej i wokalnej. W czasie dwudniowego spotkania przewidzieliśmy wykłady, warsztaty naukowe i kameralne prezentacje artystyczne. Mamy nadzieję, że problematyka naszej konferencji ukaże szerokie spektrum doboru przez pianistę korepetytora optymalnych środków dydaktycznych wykorzystywanych w różnych obszarach jego działalności, a także stanie się motywem dyskusji naukowej i inspiracją do dalszych przemyśleń i badań.

Proponujemy następujące grupy zagadnień:

  • kształcenie przyszłych dyrygentów, w aspekcie pracy pianisty – korepetytora
  • kształcenie przyszłych instrumentalistów, w aspekcie pracy pianisty – korepetytora
  • kształcenie przyszłych wokalistów, w aspekcie pracy pianisty – korepetytora
  • warsztat pianisty – korepetytora – umiejętności specjalistyczne

Udział dla słuchaczy jest bezpłatny. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale w Konferencji.
Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia prosimy nadsyłać na załączonej karcie udziału w konferencji do dnia 15 kwietnia 2016r. na adres organizatorów: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku 15- 324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5 (z dopiskiem dr hab. Katarzyna Makal – Żmuda, Ogólnopolska Konferencja Naukowa) lub w formie elektronicznej na adres:  katarzynazmuda@yahoo.pl; kontakt telefoniczny: 605961654 Informujemy, że kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej można pobrać ze strony: www.chopin.man.bialystok.pl
Opłata konferencyjna wynosi 250zł i obejmuje: udział w konferencji, uroczystą kolację oraz materiały konferencyjne.Przewiduje się także druk publikacji naukowej z artykułem autora ( po uzyskaniu pozytywnej recenzji tekstu).

Opłatę uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2016 roku na konto bankowe: 72 1750 0009 0000 0000 1333 6202 z dopiskiem: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „pianista – korepetytor”

Harmonogram Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

  • Wstępne zgłoszenie uczestnictwa oraz tematu wystąpienia – do 15 kwietnia 2016 r.
  • Wpłata opłaty konferencyjnej – do 20 kwietnia 2016 r.
  • Komunikat nr 2 wraz z programem konferencji 29 kwietnia 2016 r.
  • Pełny tekst wystąpienia (w formie elektronicznej , napisane w Word, rozmiar czcionki 12 i odstępy między wierszami 1,5 )-w dniu obrad – 10 -11 maja 2016

Gorąco zachęcamy do udziału i czekamy na Państwa zgłoszenia!

Karta zgłoszeniowa

Kierownik Naukowy Konferencji
dr hab. Katarzyna Makal – Żmuda