OGŁOSZENIE o parkowaniu 2016

OGŁOSZENIE

Od dnia 1 października 2016 wjazd na teren posesji uczelni i możliwość parkowania będą możliwe dla osób posiadających piloty, umożliwiające otwieranie szlabanów wjazdowych. Roczna opłata za korzystanie z uczelnianego parkingu wynosi 40 zł. Kaucja za użyczenie pilota wynosi 50 zł.

O korzystanie z parkingu mogą ubiegać się pedagodzy, pracownicy pozadydaktyczni, studenci i rodzice lub opiekunowie dzieci przedszkola. Wydanie pilota nastąpi na podstawie wniosku i po uiszczeniu wymaganych opłat. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wydziału lub na portierni.

Osoby posiadające już piloty roczne opłaty za korzystanie z parkingu mogą uiścić do dnia 29 października 2016 r.

Wniosek o wydanie pilota 2016