OGŁOSZENIE

KONCERTY DOROCZNE STUDENTÓW
kierunku Instrumentalistyka i Wokalistyka
odbędą się w dniach 13 i 15 lutego 2017r.,godz.19:00.
Kandydatów do koncertu (soliści i zespoły kameralne) zgłasza do Biura Koncertowego drogą mailową na adres biel@chopin.man.bialystok.pl
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej z uwzględnieniem najwyższych ocen
(A /21-23, A+ /24-25) najpóźniej do dnia 8 lutego 2017r.

Program powinien uwzględniać:
imię i nazwisko wykonawcy, instrument na jakim gra, rok studiów, pedagog prowadzący,
imię i nazwisko kompozytora, daty życia, tytuł utworu, nazwy części,
czas trwania utworu, sugerowany dzień występu.

Prodziekan dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC