Nowy sprzęt studyjny

Pragniemy poinformować, że Filia UMFC w Białymstoku wzbogaciła się o nowy sprzęt studyjny w Focusrite Scarllet. Nasza placówka została wytypowana przez komisję w ramach programu wsparcia dla edukacji muzycznej organizowanym przez firmę Audiotech. Podstawowym kryterium oceny było zaprezentowanie działalności instytucji w zakresie produkcji muzyki i uzasadnienie wykorzystania wnioskowanego zestawu. Filia UMFC w Białymstoku była reprezentowana przez Przewodniczącą Wydziałowego Samorządu Studenckiego – Magdalenę Gładkowską.
Więcej informacji na stronie organizatora: https://audiotechpro.pl/program-wsparcia-dla-edukacji-relacja/