Narodowa arytmia…

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Wioletty Miłkowskiej.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2016

ISBN 978-83-61489-78-8

Praca jest pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich w czasach zaborów (1772-1918) w świetle 150.rocznicy Powstania Styczniowego”. Mimo wielkiego zaangażowania i początkowych sukcesów powstanie zakończyło się klęską, a serca Polaków pogrążyły się w żałobie. Od czasów pierwszego rozbioru Polski przez cały wiek XIX aż do roku 1918 dążenie do odzyskania niepodległości było priorytetem narodu. Walka o zachowanie polskości toczyła się nie tylko na polach bitew. Znalazła odbicie także w działalności politycznej, społecznej i kulturalnej. Artykuły naukowe zamieszczone w niniejszej publikacji świadczą o tym, jak wielką siłę w budowaniu tożsamości Polaków miała twórczość ówczesnych artystów.