Nagroda

Pani dr hab. Anna Olszewska, prof UMFC – laureatką XX Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon 2018/2019.

Gratulujemy!