Nabór zadań naukowych i wydawniczych na rok 2019

Szanowni PT Kierownicy Katedr, Zakładów UMFC

W zakładce „Nauka” dostępny jest nowy wzór planu zadaniowo-finansowego na  zadania naukowe, naukowo-artystyczne, badawcze i wydawnicze planowane do realizacji i finansowania w roku 2019.

PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY składa się z DWÓCH DOKUMENTÓW:

  1. “Opis zadań 2019” – formularz dla Pracownika
  2. ”Plan zadaniowo-finansowy 2019 Kierownicy Katedr, Zakładów UMFC” – formularz dla Kierownika Katedry / Zakładu

UWAGA:

– w pierwszej kolejności pracownicy badawczo-dydaktyczni Katedr, Zakładów UMFC (wyłącznie asystenci, adiunkci, profesorowie) składają w wersji elektronicznej do kierowników swoich jednostek dokument: 1. „Opis zadań 2019” — formularz dla Pracownika,

 następnie Kierownicy Katedr/Zakładów przygotowują 2”Plan zadaniowo-finansowy Katedry/Zakładu UMFC 2019” na podstawie opisów zadań zebranych od pracowników badawczo-dydaktycznych Katedr, Zakładów – formularz dla Kierownika Katedry / Zakładu.

– wypełniony, wydrukowany i podpisany plan, zawierający WSZYSTKIE ZADANIA KATEDRY/ZAKŁADU wraz z OPISAMI ZADAŃ, KIEROWNIK KATEDRY/ZAKŁADU składa w Biurze Rektora i Senatu oraz przesyła w wersji elektronicznej na adres mailowy: nauka@chopin.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018 r

Wszelkie pytania dotyczące kwestii formalnych prosimy kierować do Działu Nauki UMFC.