Marta Wróblewska

Marta Wróblewska – sopran

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina Wydziału Instrumentalno– Pedagogicznego w Białymstoku Kierunku Wychowanie Muzyczne w klasie dyrygowania prof. Violetty Bieleckiej (2000) oraz Kierunku Wokalistyka w klasie śpiewu solowego prof. Cezarego Szyfmana (2009). Oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem. Swój warsztat artystyczny doskonaliła na kursach prowadzonych m.in. przez: Jerzego Artysza, Urszulę Kryger i Olgę Pasiecznik. W roku 2012 otrzymała stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka. Obecnie jest adiunktem w macierzystym Wydziale UMFC oraz nauczycielem śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych i Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim w Białymstoku.
Marta Wróblewska prowadzi ożywioną działalność solistyczną. Koncertowała w kraju i zagranicą (Andora, Belgia, Hiszpania, Niemcy, Litwa, Białoruś). Występowała m.in. u boku Kevina Kennera, Andrew Parrotta, Vincenta Dumestre’a, Simona Standage’a, Marka Toporowskiego, Agaty Sapiechy i Lilianny Stawarz. Ponadto ma w dorobku około 80 utworów kantatowo–oratoryjnych, pieśni oraz partie operowe. Dokonała wielu prawykonań.
Jest ceniona jako solista i śpiewak-kameralista zwłaszcza wśród zespołów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej. Wielokrotnie koncertowała z orkiestrą barokową Concerto Polacco, Ars Nova, a także z zespołami wokalnymi: Subtilior Ensemble, Diletto, Camerata Podlaska oraz Ensemble QuattroVoce, którego jest kierownikiem artystycznym. Współpracuje z zespołami: Bornus Consort, Il Tempo, Capella Cracoviensis. Od roku 1999 współtworzy Oktet Wokalny Gaudium.
Brała udział w prestiżowych festiwalach, m.in. w: Festival de Musica Antigua de los Pirineos (Hiszpania), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej im. J. Sleńdzińskiej, Europejskim Festiwalu Muzycznym „Gloria”, Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej, Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia oraz licznych cyklach koncertowych, m.in.: Arcydzieła muzyki oratoryjno-kantatowej, Muzyka Mistrzów Baroku, Aria w Galerii.
Występowała z wieloma zespołami orkiestrowymi (Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Łomżyńska Orkiestra Kameralna, Suwalska Orkiestra Kameralna, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Capella Bydgostiensis, Capella Cracoviensis oraz Sinfonia Viva) pod batutą m.in.: Massimiliano Caldiego, Michała Klauzy, Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego i Jana Miłosza Zarzyckiego.
W roku 1998 nagrała program dla TV Białystok Moja Muzyka. Ma w dorobku dwadzieścia płyt kompaktowych (DUX, Acte Préalable, Musicon). Niejednokrotnie były one nominowane do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka, m.in. płyta z utworami Z. Stojowskiego – Kantata Modlitwa za Polskę, nagrana przez Chór i Orkiestrę Opery i Filharmonii Podlaskiej która w lutym 2009 roku została wyróżniona przez brytyjski magazyn Gramophone. Natomiast płyta Pieśni Kurpiowskie Szymanowski Górecki Moryto nagrana przez Chór OiFP, na której wykonuje partie solowe została uhonorowana Nagrodą Fryderyk 2009 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku.
W roku 2005 otrzymała Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie jako laureatka I miejsca VI Konkursu Moniuszkowskiego Pieśń Wieczorna.
W roku 2014 artystka nawiązała współpracę z Białostockim Teatrem Lalek wykonując partię solową w operze marionetkowej „Kantata o kawie” J.S. Bacha.