Maria Elwira Twarowska

maria elwira twarowskaUkończyła studia w Białymstoku, na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym filii AMFC, specjalność wychowanie muzyczne. Tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC. Z Wydziałem Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC związana jest od roku 2003. Prowadzi zajęcia z zakresu szczegółowych metodyk nauczania.

W dorobku naukowym ma publikacje i wystąpienia konferencyjne o tematyce dotyczącej psychologicznych, pedagogicznych i systemowych aspektów edukacji muzycznej. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest muzyczny rozwój dziecka na etapie przedszkolnym oraz systemowe uwarunkowania szkolnej kariery ucznia szkoły muzycznej.

Doświadczenie pedagogiczne to wieloletnia praca na stanowisku nauczyciela w szkolnictwie muzycznym i ogólnokształcącym, zrealizowane autorskie programy i projekty edukacyjne, osiągnięty stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, rozszerzone kwalifikacje z zakresu psychologii muzyki, kształcenia słuchu i metodyk szczegółowych.