Lista kandydatów na Rektora UMFC

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że kandydatami w wyborach na stanowisko Rektora UMFC są następujące osoby:

prof. dr hab. Klaudiusz Baran
prof. dr hab. Andrzej Chorosiński
prof. dr hab. Ryszard Cieśla
prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska
prof. UMFC dr hab. Anna Jastrzębska-Quinn
prof. dr hab. Witold Osiński