Lilianna Stawarz

lilianna stawarz

Klawesynistka i pedagog. W 1988 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie klawesynu Władysława Kłosiewicza, a w 1990 roku uzyskała dyplom Conservatoire National de Region de Rueil-Malmaison, w klasie Huguette Dreyfus.
Jako pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina bierze udział w licznych kursach, zajęciach i seminariach poświęconych interpretacji muzyki baroku. Szczególnie związana jest z Wydziałem Instrumentalno- Pedagogicznym w Białymstoku, gdzie od 2012 r. pełni funkcję Prodziekana, Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia  i  koordynatora Biura Koncertowego. Ponadto jest założycielem Koła Muzyki Dawnej  działającego od kilku lat przy tamtejszym Wydziale. Współpracuje także z Zakładem Muzyki Dawnej  oraz warszawskim Wydziałem Wokalnym, z którym corocznie organizuje koncerty i spektakle operowe jako  kierownik artystyczny i dyrygent. Od 1991 roku jest członkiem zespołu muzyki dawnej Il Tempo, specjalizującego się w muzyce instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej od wczesnego baroku do klasycyzmu. Dokonała z nim wielu nagrań radiowych, 5CD oraz uczestniczyła w licznych koncertach i liczących się festiwalach muzyki dawnej w kraju i za granicą, m.in. w Brugii, Brukseli, Utrechcie, Moskwie, Nowym Jorku, Nowym Brunszwiku, Rzymie, Berlinie i Biszkeku ( Kazachstan).
Lilianna Stawarz najbardziej ceni sobie działalność w zakresie kameralistyki. Z niektórymi solistami została ona utrwalona na płytach- z Agatą Sapiechą, Olgą Pasiecznik, Małgorzatą Wojciechowską, Arturem Stefanowiczem, Janem Staniendą, Tytusem Wojnowiczem.

Aktualnie współpracuje też z New Art Ensamble ( Sebastian Wypych) i z zespołem instrumentów dawnych L`Ensemble Hyacinthus (Grzegorz Lalek).

Od 1991 roku związana jest z Warszawską Operą Kameralną, zarówno jako klawesynistka-kameralistka, jak i dyrygent – prowadziła od klawesynu i pozytywu dzieła instrumentalne i wokalno-instrumentalne, m.in.: Pasję wg św. Marka J. S. Bacha, cykl koncertów Pieśni i Aryje — utwory XVIII wiecznych polskich kompozytorów, utwory A. Milwida i M. Żebrowskiego oraz Opera Omnia
M. Mielczewskiego, a także opery: Dido and Aeneas H. Purcella, Tetide in Sciro D. Scarlattiego ( CD ze spektaklu), Rinaldo G. F. Haendla (jako asystentka Władysława Kłosiewicza). Nagrała także, jako kierownik artystyczny, sześć płyt kompaktowych z muzyką instrumentalną i wokalno-instrumentalną XVII wieku – Opera Omnia M. Mielczewskiego oraz płytę z dziełami kompozytora polskiego baroku D. Stachowicza. Ponadto uczestniczyła w licznych koncertach i festiwalach Warszawskiej Opery Kameralnej, realizując basso continuo w takich dziełach operowych, jak: Orfeo,
Il Ritorno d`Ulisse in Patria i L`incoronazione di Poppea -C. Monteverdi, L`Euridice -J. Peri, Satiro  e Corisca -T. Merula, Imeneo, Rinaldo i Giulio Cesare- G. Fr.Haendel, Alceste- J.-B. Lully, Tancrede- A. Campra i Jephte -M. Montéclair. Wraz z z Jean-Claude Malgoirem brała również udział przy przygotowaniu i wykonywaniu oper: Catone in Utica (Tourcoing) A. Vivaldi’ego i Il Ritorno d`Ulisse In Patria (Royaumont)C. Monteverdiego.

W 2003 roku ukazała się jej pierwsza solowa płyta z utworami C. P. E Bacha (wydana przez CD Accord),  w styczniu 2007 roku – podwójny album CD z Suitami klawesynowymi HWV 426-433
G. Fr.  Haendla (wydany przez Fundację Pro Musica Camerata), a w 2012r. trzecia solowa płyta – z Inwencjami i Sinfoniami Johanna Sebastiana Bacha wydana przez Polskie Radio.
Nagrała także dla Polskiego Radia materiał na płytę z Polonezami i Fantazjami W, F. Bacha(2014)oraz Koncerty W. A. Mozarta KV 107- D, Es G i koncert D-dur Haydna  Hob. XVII:11(2014).

Jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Sztuki Barokowej Dramma Per Musica. We wrześniu 2014 roku Stowarzyszenie przy współpracy Łazienek Warszawskich i Opery Kameralnej wystawiło prapremierę polską opery G. Fr. Haendla Agrippina. Przedsięwzięcie zostało utrwalone przez Instytut Sztuki Audiowizualnej i zaprezentowany będzie szerszej publiczności na jesieni 2014r w postaci nagrania DVD.

Strona internetowa http://www.liliannastawarz.com