Leszek Sokołowski

leszek sokolowski

Leszek Sokołowski gry na kontrabasie uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Białymstoku w klasie Ryszarda Kukiełki. Studia muzyczne kontynuował w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku u Michała Stadnickiego. Dyplom pod kierunkiem prof. Andrzeja Mysińskiego uzyskał w 1985 r. Następnie swoje umiejętności doskonalił na kursie mistrzowskim w Salzburgu w klasie prof. Klausa Stolla – pierwszego kontrabasisty Filharmonii Berlińskiej. W latach 1996-2012 pełnił funkcję dziekana i prodziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Obecnie jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, gdzie na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku prowadzi klasę kontrabasu, a także pełni funkcję kierownika Zakładu Instrumentów Smyczkowych. Jest też nauczycielem Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku oraz kontrabasistą (I głos) Opery i Filharmonii Podlaskiej. Prowadzi działalność koncertową jako solista i kameralista współpracując między innymi z kwartetem CAMERATA i KWARTETEM POLSKIM DEUTSCHE OPER BERLIN. Jest kierownikiem i założycielem orkiestry kameralnej „Sinfonia Academica”, dyrektorem artystycznym festiwalu „Muzyka w Starym Kościele”, a także cyklu „Kncerty z historią”. Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich konkursów kontrabasowych.

Jako pedagog odnosi liczne sukcesy. Jego uczniowie i studenci są laureatami konkursów kontrabasowych między innymi: Robert Zadykowicz otrzymał III nagrodę w Ogólnopolskich Przesłuchaniach w Elblągu; Kamil Łomasko zdobył wyróżnienie na VII Konkursie Kontrabasowym im. Adama Bronisława Ciechańskiego w Poznaniu (2002 r.) i I Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym w Łodzi (2006 r.), a także II nagrodę w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu w Elblągu; Krzysztof Sokołowski dwukrotnie zdobył II nagrodę na konkursie w Elblągu (2002 r.) i Łodzi (2004 r.- I nie przyznano) oraz wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej; Franciszek Słomka był laureatem II narody (I nie przyznano) w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu w Łodzi (2004 r.). Krzysztof Grzybek zdobył III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym w Kownie (Litwa) II Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. Wiktora Gadzińskiego w Katowicach(2008 r.) oraz wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym w Łodzi (2009 r.). Karol Cieśluk otrzymał Grand Prix Konkursu Młodego Muzyka w Jaśle (2008 r.), II miejsce na I Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym „Vratislavia (2008 r.), IV miejsce na II Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. Wiktora Gadzińskiego w Katowicach (2008 r.); I miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Kontrabasu w Warszawie (2010 r.), I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym w Berlinie (2010 r.), I miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych w Warszawie (2011 r.) I miejsce na III Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. Wiktora Gadzińskiego w Katowicach. (2011 r.), I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym w Kopenhadze (2012 r). Jeden z jego absolwentów – Bartosz Sikorski jest obecnie członkiem orkiestry Wiener Philharmoniker. Kilkoro z nich było też studentami, bądź absolwentami Hochschule für Musik oraz U d K w Berlinie (Bartosz Mlejnek, Kamil Sawicki, Konrad Richter). Wielu spośród jego uczniów i studentów to byli lub obecni członkowie Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej oraz Orkiestry im. G. Mahlera (Robert Zadykowicz, Konrad Richter, Bartosz Mlejnek, Krzysztof Sokołowski, Franciszek Słomka, Jacek Karwan). Prof. Leszek Sokołowski prowadzi warsztaty, seminaria oraz kursy mistrzowskie w Łańcucie, Kołobrzegu i Opolu.

W kwietniu 2009 r. otrzymał Tytuł Profesora Sztuk Muzycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej