Leszek Kot

Pianista, kameralista i pedagog, absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Stefańskiego i klasie muzyki kameralnej prof. Barbary Halskiej. Podczas nauki pobierał również lekcje u prof. Jerzego Żurawlewa i Kajetana Mochtaka. Uczestniczył w Międzynarodowym Mistrzowskim Kursie Pianistycznym w Zurychu prowadzonym przez Rudolpha Buchbindera. Występował w kraju i zagranicą, m.in. w Finlandii, Niemczech, na Białorusi, w Słowacji i w Szwajcarii. Nagrywał dla Polskiego Radia. Od 18 lat jest członkiem białostockiego zespołu kameralnego Ars Iuvenum założonego i kierowanego przez I klarnecistę Filharmonii Białostockiej – Grzegorza Puchalskiego. Jako kameralista występował m.in. z Andrzejem Hiolskim, Romanem Węgrzynem, Zbigniewem Koźlikiem. Towarzyszył również solistom w krajowych i międzynarodowych konkursach instrumentalistów.

Jako solista grał z orkiestrami pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego, Bogusława Kręgielewskiego i Wojciecha Szalińskiego. Od roku 1980 pracuje w Filii AMFC w Białymstoku kolejno jako asystent i adiunkt w klasach fortepianu prof. Juliusza Borzyma i prof. Witalisa Raczkiewicza. Od 1977 roku jest także pedagogiem w szkolnictwie średnim w Warszawie, a od 1986 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Białymstoku, w którym prowadzi klasy fortepianu i muzyki kameralnej. Wykształcił liczne grono absolwentów pracujących jako kameraliści, akompaniatorzy i pedagodzy w kraju i zagranicą. Interesuje się współczesnymi nurtami w interpretacji wiążących odtwórstwo muzyczne z wiedzą naukową na temat dawnych praktyk wykonawczych. W kwietniu 2004 roku w wyniku przewodu przeprowadzonego przez Radę Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii im. F. Chopina w Warszawie otrzymał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej.