Kursy konsultacyjne

KURSY KONSULTACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW

Terminy konsultacji:

25 marca, 8 kwietnia, 22 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca 2017 r.

Konsultacje odbywać się będą w budynku UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego
w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5, w sali nr 23 w godzinach:

  • 10:30 – 12:00 – kształcenie słuchu,
  • 12:10 – 12:55 – dyrygowanie,
  • 13:05 – 13:50 – emisja głosu.

Odpłatność w wysokości:

  • za cały kurs (trzy przedmioty) 420 zł
  • za jeden wybrany przedmiot 210 zł

Uwaga: Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Opłatę za kurs należy przekazać na konto, a dowód wpłaty przynieść na zajęcia:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
15-324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
72 1750 0009 0000 0000 1333 6202

z dopiskiem: Kurs konsultacyjny