Książę Muzyki Naszej

Książę Muzyki Naszej

Twórczość Stanisława Moniuszki jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej

Studia pod redakcją Tomasza Baranowskiego

W ostatnich latach daje się zauważyć znaczący wzrost zainteresowania muzyką Stanisława Moniuszki. Na mapie miprez kulturalnych Polski pojawiły się nowe, organizowane regularnie festiwale, poświęcone tówrczością kompozytora; niemal wszystkie polskie sceny muzyczne przypomniał wiele oper, często w bardzo współczesnych inscenizacjach. Owo nowe odczytanie dzieła twórcy Strasznego dworu, jakie obserwujemy w życiu muzycznym, przenika w sferę naukowej refleksji badaczy, przede wszystkim muzykologów i historyków kultury.

Niniejszy tom zawiera najnowsze prace o tematyce moniuszkowskiej, z których wyłania się nowy obraz tego wielkiego dziedzictwa, niekiedy podważający dotychczasowe stereotypy. Układ zamieszczonych w książce rozrpraw odpowiada systematyce gatunkowej twórczosci Moniuszki, uzpuełnionej problematyką jej recepcji. Autorzy skoncetrowali się głównie na aspektach analitycznych i historycznych poszczególnych dzieł lub dziedzin moniuszkowskiej spuścizny, a także na zagadnieniach dwudziestowiecznych jej loswó w Polsce i za granicą