Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Filia w Białymstoku
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny,
Edukacji Muzycznej i Wokalistyki
ul. Kawaleryjska 5
15-324 Białystok

 

 

 

Centrala telefoniczna:
(85) 742 15 07
(85) 742 55 71
(85) 742 72 71

Kierunek Instrumentalistyka i Wokalistyka
telefon wewn. 601
e-mail: dorota.kukielka@adm.chopin.edu.pl

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
telefon wewn. 604
e-mail: danuta.szymczyk@adm.chopin.edu.pl

Kadry
telefon wewn. 517
e-mail: krystyna.koltun@adm.chopin.edu.pl

Kwestura
telefon wewn. 515

Dział Administracyjno-Gospodarczy
telefon wewn. 513
e-mail: mateusz.grzywa@chopin.edu.pl

Biblioteka
telefon wewn. 501
e-mail: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl

Biuro koncertowe
telefon wewn. 519
e-mail: malgorzata.bielicka@adm.chopin.edu.pl

Redakcja strony internetowej
telefon wewn. 606
e-mail: krzysztof.kadziewicz@adm.chopin.edu.pl

Dom Studenta
ul. Kawaleryjska 5
15-324 Biaystok
telefon wewn. 100 lub 412

Katedry: