Kontakt Biblioteka

Biblioteka Filii Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny

ul. Kawaleryjska 5
15-324 Białystok

telefon: (85) 742 15 07 wewn. 501

e-mail: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl

Pracownicy:

  • Kierownik Biblioteki – kustosz mgr Ewa Mystkowska
  • kustosz mgr Małgorzata Bogusz  (Wypożyczalnia, Czytelnia, Fonoteka)