Konkurs Piosenki „Piosenką zło zwyciężaj” im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie „Piosenką zło zwyciężaj” im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko. Mogą w nim wziąć udział: soliści, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry reprezentujące: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje.

Konkurs podzielony został na pięć kategorii wiekowych:

I –  dzieci (do lat 9)

II –  dzieci (do lat 13)

III – młodzież ( 14 -19)

IV – starsza młodzież i dorośli (19-30)

W obrębie kategorii komisja konkursowa oceni oddzielnie solistów i zespoły wokalno- instrumentalne.

V – chóry

Do konkursu należy przygotować dwa utwory związane z postacią błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko. Mogą być to utwory innych wykonawców lub samodzielnie skomponowane (słowa lub/i muzyka).

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym na stronie internetowej IPN Oddziału w Białymstoku formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać w dowolnej formie (mailowo, drogą pocztową) na adres organizatora – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1a, 15- 001 Białystok – z dopiskiem Konkurs Piosenki, „Piosenką zło zwyciężaj” im. Błogosławionego ks. Jerzego  Popiełuszko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2019 r.

Przesłuchania półfinałowe odbędą się w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 79 A w Białymstoku, podczas których Komisja konkursowa wyłoni Finalistów, którzy wezmą udział w Gali Finałowej w dniu 14 września 2019 r.w Suchowoli.

Każdy uczestnik Konkursu zgłasza uprzednio swój udział na karcie zgłoszeniowej, którą po wypełnieniu i zeskanowaniu należy przesłać drogą mailową na adres mailowy adriana.plywaczewska@ipn.gov.pl Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. (85) 664 57 72 – Urszula Gierasimiuk.

Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez opiekuna/rodzica uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem (w załączeniu regulamin oraz karta zgłoszenia).

Więcej informacji na stronie białostockiego Oddziału IPN:  https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/68419,Konkurs-piosenki-Piosenka-zlo-zwyciezaj-im-blogoslawionego-ks-Jerzego-Popieluszk.html