Konfiguracja sieci eduroam w systemie Windows 8

Konfiguracja eduroam w systemie Windows 8 przy użyciu systemowego kreatora konfiguracji sieci.

1. W systemie operacyjnym Windows 8 dostęp do panelu sterowania uzyskujemy w następujący sposób:

a) z poziomu kafelkowego interfejsu systemu, który ładuje się domyślnie po starcie systemu, wybieramy prawy klawisz myszy, a następnie „Wszystkie aplikacje”. Z menu aplikacje wybieramy interesujący nas aplet.

eduroam-w8-01a

b) w przypadku korzystania z klasycznego wyglądu pulpitu wywołujemy skrót klawiszowy „WIN+R” i w okienku „Uruchamianie” wpisujemy frazę „control panel”. Operacje potwierdzamy klawiszem enter.

eduroam-w8-01b

2. W Panelu sterowania wywołujemy opcje „Centrum sieci i udostępniania”. Następnie w celu zmiany ustawień sieciowych klikamy na funkcje „Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć”.

eduroam-w8-02

3. W celu stworzenia nowego profilu sieciowego w oknie „Wybierz opcję połączenia” należy kliknąć „Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową”.

eduroam-w8-03

4. Informacje o sieci bezprzewodowej wprowadzamy według poniższego schematu.

eduroam-w8-04

5. W oknie „Pomyślnie oddano: eduroam” wybieramy funkcję „Zmień ustawienia połączenia”.

eduroam-w8-05

6. W aplecie „eduroam – Właściwości sieci bezprzewodowej” przechodzimy do zakładki „Zabezpieczenia”. W polu „Wybierz metodę uwierzytelniania sieci” wskazujemy „Microsoft: Chroniony protokół EAP (PEAP)” i klikamy przycisk „Ustawienia”

eduroam-w8-06

7. W wywołanym oknie „Właściwości chronionego protokołu EAP” przechodzimy do sekcji „Wybierz metodę uwierzytelniania” i klikamy przycisk „Konfiguruj”.

eduroam-w8-07

8. Wyświetli się okno „Właściwości protokołu EAP MSCHAPv2″ zaprezentowane na obrazku poniżej. Należy się upewnić czy opcja „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła(oraz domeny, jeżeli istnieje) systemu Windows” jest odznaczona. Domyślnie wspomniana funkcja jest wyłączona. Całą operację zatwierdzamypoprzez nacisnięcie klawisza „OK”.

eduroam-w8-08

9. Następuje powrót do okna „Właściwości chronionego protokołu EAP”, gdzie dodatkowo odznaczamy opcję „Sprawdź tożsamość serwera, weryfikując certyfikat”. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy klawiszem „OK”.

eduroam-w8-09

10. Wyświetli się okno „eduroam – Właściwości sieci bezprzewodowej”. Wybieramy pole „Ustawienia zaawansowane”. Na karcie „Ustawienia 802.1x” uaktywniamy opcję „Określ tryb uwierzytelniania” i z rozwijalnego menu wybieramy „Uwierzytelnianie użytkownika”.

eduroam-w8-10

11. Przy pierwszym połączeniu z siecią bezprzewodową o nazwie „eduroam” wyświetli się okno, w którym należy podać swój służbowy adres e-mail oraz hasło do niego.

eduroam-w8-11