Konfiguracja sieci eduroam w systemie Windows 7

Konfiguracja eduroam w systemie Windows 7 z wykorzystaniem wbudowanego w ten system suplikanta.

 1. W Panelu sterowania należy kliknąć opcję „Centrum sieci i udostępniania”. Powinno wyświetlić się okno jak na rysunku poniżej. W nim proszę wybrać akcję „Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi”
  eduroam_w7_01
 2. Wyświetlone zostanie okno „Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi, które używają (Połączenie sieci bezprzewodowej)”. Należy kliknąć opcję „Dodaj”
  eduroam_w7_02
 3. Wyświetli się okno „W jaki sposób chcesz dodać sieć?”. Należy kliknąć opcję „Ręcznie utwórz profil sieciowy”
  eduroam_w7_03
 4. W kolejnym oknie należy wypełnić pola jak na poniższym rysunku
  eduroam_w7_04
 5. W oknie „Pomyślnie dodano: eduroam” należy kliknąć opcję „Zmień ustawienia połączenia”
  eduroam_w7_05
 6. Wyświetlone zostanie okno „eduroam – Właściwości sieci bezprzewodowej”. Należy w nim kliknąć zakładkę „Zabezpieczenia”
  eduroam_w7_06
 7. W polu „Wybierz metodę uwierzytelniania sieci” należy wskazać opcję „Microsoft: Chroniony protokół EAP (PEAP)” i kliknąć przycisk „Ustawienia”
  eduroam_w7_07
 8. Wyświetli się okno „Właściwości protokołu EAP MSCHAPv2″. Należy odznaczyć wyświetloną w nim opcję „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeżeli istnieje) systemu Windows i nacisnąć przycisk „OK”. Ponownie zostanie wyświetlone okno jak w punkcie 7 instrukcji. Należy wybrać opcję „Ustawienia zaawansowane”
  eduroam_w7_08
 9. Wyświetlone zostanie okno „Właściwości chronionego protokołu EAP”. Należy odznaczyć opcję „Weryfikuj certyfikat serwera” a w sekcji „Wybierz metodę uwierzytelniania:” kliknąć przycisk „Konfiguruj…”
  eduroam_w7_09
 10. Wyświetli się okno „Ustawienia zaawansowane”. Na karcie „Ustawienia 802.1X” należy włączyć opcję „Określ tryb uwierzytelniania” i wybrać opcję „Uwierzytelnianie użytkownika”
  eduroam_w7_10
 11. We wszystkich otwartych oknach dialogowych należy kolejno kliknąć przycisk „OK” i połączyć się z siecią bezprzewodową o nazwie „eduroam”. Przy pierwszym połączeniu wyświetli się okno „Zabezpieczenia systemu Windows”, w którym należy podać swój służbowy adres e-mail oraz hasło do niego.
  eduroam_w7_11