Konferencje i seminaria

Konferencje 2015/2016

 1. 10 listopada 2015 – Sesja Naukowa „KAMERALISTYKA SMYCZKOWA – wielkie dzieła i możliwości ich percepcji przez współczesnego słuchacza”
 2. 13-14 listopada 2015 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk.
 3. 21-22 i 28-29 listopada 2015 – XVIII edycja Seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ
 4. 26-30 listopada 2015 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Wokalistyki W. I.-P. w Białymstoku UMFC – WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI WOKALNEJ
 5. 16 grudnia 2015 – Sesja naukowa pt. „Trio na dwa akordeony i organy – unikatowe dzieło kompozytorów polskich”
 6. 05 kwietnia 2016 – SEMINARIUM BACHOWSKIE  Zakładu FKO
 7. 18 kwietnia 2016 – II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI MUZYCZNEJ
 8. 10-11 maja 2016 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie przyszłych dyrygentów, instrumentalistów i wokalistów w aspekcie pracy pianisty – korepetytora”
 9. 14-15 maja 2016 – XIX edycja Seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ
 10. 18-19 maja 2016 – PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI – wydarzenia artystyczne i naukowe Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UMFC

Konferencje 2016/2017

 1. 9 października 2016 – Konferencja „Instrumenty Dęte w twórczości Benedykta Konowalskiego”
 2. 11 października 2016 – Seminarium dla altowiolistów, prowadzenie prof. PAUL CORTESE
 3. 20-21 października 2016 – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Śpiew wieków” w służbie współczesnej liturgii – teoria i praktyka śpiewu gregoriańskiego w perspektywie badań spadkobierców myśli Dom Eugène Cardine’a
 4. 6 – 10 listopada 2016 – Sesja naukowa „Kameralistyka smyczkowa – wielkie dzieła i możliwości ich percepcji przez współczesnego słuchacza”
 5. 12- 13 listopada 2016 – I Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych „FINALIS”
 6. 19-20 listopada 2016 – XX edycja seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ
 7. 21-22 listopada 2016 – Seminarium „Koncepcja muzyczno-edukacyjna Zoltána Kodálya –
  inspiracje dla współczesnej pedagogiki muzyki”
 8. 23-24 listopada 2016 – Konferencja naukowa „W kręgu chóralistyki polskiej”
 9. 3-4 grudnia 2016 – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ko-respondencja. Na styku sztuk.
 10. 10-11 grudzień 2016 – XXI edycja seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ
 11. 15-16 grudnia 2016 – Sesja naukowa „Psychologiczne, pedagogiczne i systemowe aspekty wczesnej edukacji muzycznej”
 12. 19 grudnia 2016 – Seminarium „Instrumenty dęte w twórczości Erica Ewazena”
 13. 20 grudnia 2016 – Seminarium muzyki kościelnej
 14. 10 stycznia 2017 – Seminarium dla pianistów, prowadzenie Jarret Dunn
 15. 27 luty 2017 – Seminarium dla skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów, „Krótka historia smyczka i charakterystyka jego użycia w XVII i XVIII wieku”, prowadzenie: Martyna Pastuszka
 16. 1-2 kwietnia 2017 – ARS PASCHALIS – Konferencja naukowo-artystyczna z cyklu „W kręgu muzyki chóralnej”
 17. 18-19 maja 2017 – PODLASKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI – wydarzenia artystyczne i naukowe Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UMFC
 18. 20-21 maj 2017 – XXII edycja seminarium i warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ