Konferencja Naukowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w

Konferencji Naukowej
z cyklu Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej

Szkoła muzyczna – tradycja i perspektywy

w Szczecinie, w dn. 7 – 8 kwietnia 2017 (piątek, sobota)

Konferencja skierowana jest do naukowców, pedagogów, psychologów, socjologów, metodyków, nauczycieli szkół muzycznych i artystów, których zainteresowania oscylują wokół następujących problemów:
1. Formalna edukacja muzyczna w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych.
2. Dorobek kulturalny polskich szkół muzycznych.
3. Perspektywy rozwoju polskich szkół muzycznych, ocena zmian strukturalnych.
4. Cele i zadania specjalistycznego kształcenia muzycznego w różnych krajach.
5. Psychopedagogiczne uwarunkowania specjalistycznej edukacji muzycznej.
6. Kompetencje i dyspozycje osobowościowe nauczycieli szkół muzycznych.
7. Metody kształcenia muzycznego. Doświadczenia polskie i innych krajów.
8. Sukcesy, porażki, problemy uczniów i nauczycieli szkół muzycznych.
Komitet Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia Leonarda Piwoni, konsultant CENSA, członek Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy MKiDN
prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz – były kierownik Katedry Edukacji Muzycznej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, członek Rady Programowej ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca
prof. dr hab. Ewa Zwolińska – dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, kierownik Katedry Pedagogiki Muzyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Ewa Szatan – Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM – kierownik Zakładu Kształcenia
Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna w Gdańsku

dr hab. Andrzej Michalski, prof. AM – Katedra Pedagogiki Muzyki, Wydział
Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, Akademia Muzyczna w Gdańsku

dr hab. Anna Waluga, prof. AM – kierownik Katedry Pedagogiki Muzycznej w Akademii Muzycznej w Katowicach, prezes Stowarzyszenia im. Zoltana Kodalya w Polsce

dr hab. Agnieszka Weiner, prof. WSEI – kierownik Pracowni Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Karta zgłoszenia