Koncert

Zapraszamy na koncert, który odbędzie się 14.05.2018 r w Sali Koncertowej ul. Podleśna 2 o godz.19:00.
Wstęp na koncert – bezpłatny.

Koncert nosi tytuł:

„Koncert Pamięci w dniu urodzin Nestora ś. p. profesora Bohdana Łukaszewicza”

Koncert współorganizują: Zespół Szkół Muzycznych, OiFP oraz Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „Teraz Muzyka”.

W koncercie wezmą udział muzycy OiFP, nauczyciele i uczniowie ZSM, studenci UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku oraz absolwenci i byli uczniowie p. prof. Bohdana Łukaszewicza.

Niespełna 2 miesiące temu w wieku 88 lat zmarł wybitny muzyk i pedagog muzyczny związany przez ponad 30 lat z Filharmonią w Białymstoku i ponad 50 lat ze szkołami muzycznymi w Białymstoku.

Wcześniejsze jego losy to dzieciństwo w majątku rodziców Polaków na Litwie w okolicach Kowna, wywózka i kilkuletni pobyt na Sybirze, powrót po wojnie i praca w stoczni w Gdańsku i edukacja muzyczna oraz kilkuletnia praca w powstałym w Karolinie pod Warszawą Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Prywatnie był znanym i lubianym gawędziarzem, a historie związane z jego bogatym życiem zawodowym i osobistym zostały spisane przez jego byłą uczennicę Annę Kisielewską i wydane w postaci książki „Pieśń mojego życia”.

Był postacią barwną, znaną wielu białostocczanom na co dzień.

Działał w kilku stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, m. in. w SPAM-ie, Związku Sybiraków i Polskim Towarzystwie Ziemiańskim.

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych i resortowych.

Zostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny i pedagogiczny.

Dzień 14 maja to dzień jego urodzin i w związku z tym pracownicy szkół muzycznych, filharmonicy białostoccy, byli uczniowie i absolwenci, rodzina i przyjaciele – chcą przybliżyć postać prof. Łukaszewicza wszystkim tym, którzy znali go mniej lub bardziej oraz tym, którym nie dane było zetknąć się z tą niezwykłą postacią o bogatej biografii silnie związanej z historią zarówno Polski jak i Białegostoku oraz uhonorować jego znaczący wkład w życie kulturalne naszego regionu i kraju.