Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Podkomisja ds. Jakości Kształcenia w roku akad. 2020/2021:

  • prof. dr hab. Wioletta Miłkowska – Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki – przewodnicząca
  • dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda
  • dr hab. Paweł Chomczyk
  • Beata Zaręba – przedstawiciel studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Magdalena Borkowska – przedstawiciel studentów kierunku Instrumentalistyka
  • Emilia Rabczak – przedstawiciel studentów kierunku Wokalistyka

Zarządzenie nr 72-2020 — w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia

Archiwum